Traffic Jam Musings

crash barrier vangrail

L: Guide rail on the side of the roadside field, M: Crash barrier disappearing underground, R: Components of a standard guiderail (A-profile): S – guardrail, D – distance piece, P –post

Sometimes the traveler strays from his straight path and finds himself in need of guidance. For this reason the guiderail (or guardrail, or crash barrier) was invented. Besides its guiding function, it also has a safety aspect; it protects people and goods along the side of the road against the impact of incoming traffic. The guiderail is so common that the average motorist barely notices its presence anymore. Until he comes in contact with it, of course. Or if he finds himself stuck in traffic next to one. For a long time, without any other distractions. Then he rediscovers it and certain questions start to arise in his mind. 

The crash barrier is constructed from posts which are anchored in the ground, on which a transverse bar or distance piece is attached, which hold the actual guide rails, that are designed to “guide” the traffic, when needed. Why then, is the guiderail often also being applied to the side away from the road (in the median or along a roadside field)? It apparently serves no purpose. One could be tempted to regard the double guide rail as a kind of beam on its side of which the two guide rails form the flanges, but the forces of a collision can be discharged directly to the ground via the densely placed posts.. If despite this the construction needs a stabilizer, it would be simpler, and less wasteful of material, to apply a simple tie rod instead of using a second guide rail on the outside.

Why do the barriers seem to disappear underground and don’t they have a simple termination? Again, the most obvious answer is not satisfactory here. A straight termination is indeed probably dangerous for incoming traffic, that can collide against it. Instead, the guardrail gradually rising from the ground, may be preferable. Cars don’t crash into it, but are instead launched by it. So far so good, but why this termination is then applied in the direction along with the traffic; for wrong-way drivers?

Nederlandse versie: 

Soms dwaalt de reiziger af van zijn pad en heeft hij  hulp dit terug te vinden. Daarvoor is de vangrail uitgevonden. Behalve deze gidsfunctie hebben ze ook een veiligheidsaspect; ze beschermen mensen en zaken langs de kant van de weg tegen de impact van inkomend verkeer. De vangrail is inmiddels zo gewoon dat de automobilist ze nauwelijks meer opmerkt. Totdat hij ermee in aanraking komt, natuurlijk. Of als hij er langdurig naast in de file staat, zonder andere afleiding. Dan kijkt hij er naar en komen er bepaalde vragen naar boven.

De vangrail is opgebouwd uit staanders die in de grond zijn verankerd, waarop een dwarsbalkje is bevestigd. Hierop wordt de geleiderail bevestigd die, de naam zegt het al, het van zijn pad afgedwaalde verkeer geleidt. Waarom is het dat aan de verkeersluwe kant ( in de middenberm of langs een weiland) ook vaak een geleiderail wordt aangebracht? Die heeft ogenschijnlijk geen enkel nut. Men zou nog in de verleiding kunnen komen de dubbele geleiderail is te beschouwen als een op zijn kant gelegen ligger waarvan de twee geleiderails de flenzen vormen, maar de krachten van de eventuele botsing kunnen direct naar de grond worden afgevoerd via de dicht op elkaar geplaatste staanders. Mocht er desondanks toch versteviging nodig zijn, zou die eenvoudiger en minder materiaal verspillend uit te voeren zijn door aan de buitenzijde een eenvoudige trekstang aan te brengen in plaats van hiervoor een tweede geleiderail toe te passen.

Waarom lijken de vangrails onder de grond te verdwijnen en hebben ze niet een eenvoudige beëindiging? Ook hier is het meest voor de hand liggende antwoord niet bevredigend. Een beeindiging is waarschijnlijk gevaarlijk voor inkomend verkeer, dat er recht tegen aan kan botsen. In plaats daarvan is wellicht inderdaad de geleidelijk uit de grond oprijzende vangrail te verkiezen, waar auto’s niet tegen aan botsen, maar door worden gelanceerd. Tot zover prima, maar waarom wordt deze beëindiging dan ook toegepast in de richting met het verkeer mee; voor spookrijders?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s