Constructional Jam Session

Power Transformer Folly

Power Transformer uilding with folly in Bagnols-en-Forêt, France Photo: RM

After the construction of this small power transformer building on the outskirts of Bagnols-en-Foret  (Var, France) there were some bricks and tiles left over. This probably made the construction workers decide to go on a little more, this time improvising, without construction drawings, as a kind of constructional jam session after work. The result was a sloping piece of wall next to the house, covered with tiles, containing an asymmetrical gate.

There is nothing which the gate gives access to, because the terrain behind the building drops quite steeply, as a kind of ravine. The gate is too low for that, anyway. The whole is neatly plastered and painted in the color of the cottage, so it forms a unity with it. It’s just a folly, an end in itself.

Na de bouw van dit transformatiehuisje aan de rand van het dorp Bagnols-en- Forêt in de Franse Var waren  er waarschijnlijk nog wat stenen en dakpannen over, waarop de aanwezige bouwvakkers vermoedelijk besloten nog even door te gaan met bouwen, maar dan improviserend, dus zonder bouwtekeningen, als een soort jamsessie na het werk. Zo ontstond er naast het huisje een schuin aflopend stuk muur, afgedekt met dakpannen, met daarin een asymmetrische poort.

Er is niets waartoe de poort toegang geeft, want het terrein achter het transformatiehuisje loopt steil af, bijna als een ravijn.  De poort is daar trouwens toch te laag voor. Het geheel is netjes gestuct en geschilderd in de kleur van het huisje, zodat het hiermee één geheel vormt. Het is een folly, een doel op zich.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s