The escalator: a short history

Escalator_Maastunnel

Maastunnel Escalators, Rotterdam. Photo: RM

How did a fairground attraction become an important tool of urban renewal?

The first escalator was installed in 1897 at Coney Island, New York, as a fairground attraction. It’s inventor, Charles Seeberger worked at elevator manufacturer Otis, thet produced the first commercial escalator for the World Expo of 1900 in Paris. The first escalator In the Netherlands appeared in 1926, in the new building of the department store De Bijenkorf in The Hague. It was a real sensation, initially still seen more as an attraction rather than as means of transport. For months, here were long lines in the store, with people waiting to take a ride on the escalator.

the first escalator

Left: the first escalator at Coney Island. Right; “Stand right, walk left”

Etiquette

Escalators are designed to bring at the same time a large number of people from one floor to another. The capacity goes up to 5000 people per hour. However, when most people remain standing, it’s transport capacity drops to below that of a traditional staircase. The etiquette for escalator use varies around the world. In the Netherlands, most people stand still, to the annoyance of the more hasty users. In the London Underground, passengers asked to stand on the right on the stairs, allowing others to pass them on the left (!).

Medellín

Because of the potentially large transport capacity of the escalator they are mainly used in crowded public buildings like department stores, train stations and airports. In the city of Medellín in Colombia, however, the escalator has become part of the urban fabric. Medellín has had major problems in recent history with drug trafficking and violence related to this. In recent years, however, these problems have largely been solved and the city has undergone a true metamorphosis.

Essential to Medellin’s progress were a number of groundbreaking urban planning and public transport initiatives. They were part of an overall plan aimed at reconnecting the city’s hillside slums – the Comunas – with its regenerated centre. In this way, the city government hoped not only to improve urban safety but also to to give it’s residents a greater sense of pride and belonging.

Escalators in Comuna Trece, Medellín, Colombia

Escalators in Comuna Trece, Medellín, Colombia

The most visually striking example of this policy is the giant, 385-metre long escalator installed in Comuna Trece.  The six-section escalator, that opened in 2011,allows people to ride up and down the hill in six minutes, rather than climb the equivalent of a 28-storey building, which took half an hour. That the use of an escalator isn’t commonplace everywhere is shown by the fact that the city authorities in Medellín had to organise practice visits to shopping malls because so few of the area’s 12,000 residents had ever used an escalator.

  For Dutch version: 

De roltrap: van kermisattractie tot stadsvernieuwingsinstrument.

 De eerste roltrap is in 1897 bedacht als kermisattractie voor Coney Island in New York. De uitvinder, Charles Seeberger werkte bij liftfabrikant Otis, die de eerste commerciële roltrap produceerde voor de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs. In Nederland verscheen de eerste roltrap in 1926, in het nieuwe gebouw van het warenhuis De Bijenkorf in Den Haag. Deze roltrap was een ware sensatie, al werd hij in eerste instantie ook meer als kermisattractie gezien dan als vervoermiddel. Er stonden nog maandenlang lange rijen voor, met mensen die een ritje op de roltrap wilden maken.

 De roltrap is ontworpen om in dezelfde tijd een groot aantal mensen van de ene naar de andere verdieping te brengen, tot 5000 personen per uur. Echter, wanneer de meeste mensen blijven staan, wordt de capaciteit juist minder dan die van een vaste trap. De etiquette voor roltrapgebruik varieert nogal per land. In Nederland bijvoorbeeld blijven de meeste mensen staan, tot ergernis van de meer haastige gebruikers. In de Londense metro wordt stilstaande passagiers verzocht om rechts te gaan staan op de trede waardoor anderen hen links (!) kunnen passeren.

 Vanwege de in potentie grote vervoerscapaciteit van roltrappen worden ze voornamelijk toegepast in drukke openbare gebouwen zoals warenhuizen, stations en vliegvelden. In de stad Medellín in Colombia heeft men echter een toepassing bedacht waarmee de roltrap echt  in het stratenpatroon van de stad wordt ingevoegd. Medellín heeft, zoals bekend, in de recente geschiedenis grote problemen gehad met drugshandel en het daarmee gepaard gaande geweld. De laatste tien jaar zijn deze problemen echter grotendeels opgelost en heeft de stad een ware metamorfose doorgemaakt.

 Essentieel voor het succes van Medellín waren een aantal baanbrekende initiatieven op het gebied van stedenbouw en openbaar vervoer. Ze maakten deel uit van een algemeen plan gericht op het verbinden van een aantal sloppenwijken – de Comunas – met het vernieuwde stadscentrum. Op deze manier hoopte het stadsbestuur niet alleen de veiligheid te bevorderen, maar de bewoners ook een groter gevoel van trots en verbondenheid te geven.

Het meest opvallende voorbeeld van dit beleid is de reusachtige, 385-meter lange roltrap die in Comuna Trece is geïnstalleerd. Deze in 2011 geopende, uit zes delen bestaande roltrap, stelt mensen in staat in zes minuten de heuvel te beklimmen waarop hun buurt is gelegen. Een klim, equivalent van een 28-verdiepingen tellend gebouw, die voorheen een half uur duurde. Dat het gebruik van een roltrap nog niet voor iedereen gemeengoed is blijkt eruit dat het stadsbestuur oefenbezoeken aan winkelcentra moest organiseren omdat zo weinig van de 12.000 inwoners van Comuna Trece ooit een roltrap had gebruikt.

3 thoughts on “The escalator: a short history

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s