Revelation through Concealment

veiled building

Veiled building. Photo: RM

In phases of transition, such as renovation or (partial) demolition, buildings sometimes show themselves in a new and unexpected way. By removing layers of the facade buildings often gain a more interesting appearance, a stronger expressiveness. When a building is halfway demolished, you often get a kind of reversal, if it were pulled inside out. The underlying structure becomes visible, inner walls become facades.

ecorché building

Stripped buildings. Photos: RM. Right: Ecorché by Michelangelo

This compares to a écorché (French for “skinned”), a way of painting a figure whose skin is partially omitted, so that the underlying muscles become visible. This way of drawing arose during the Renaissance, when Leon Battista Alberti applied this technique; First the bones and muscle structure are drawn, then the skin.

building veil

Revelation through concealment. Photos left, center: RM

But also temporary additions to buildings, such as dust nets used for facade renovations,sometimes  make buildings more interesting than they normally are, just as a (scarcely) dressed woman tends to be sexier than a completely naked one. The nets conceal and give the building a temporary abstraction. Artist and archtect Christo Javacheff utilized the strength of this effect, by wrapping up buildings and bridges. One critic described the work of Christo as “revelation through concealment”. By covering it, one becomes more aware of the underlying object.

Wrapped stripped buildings

Christo, Sanaa, SITE, Lina Bo Bardi

The appeal of abstraction is in the space that is left open to the imagination. Just as a sketch of a building  is often more interesting than a computer rendering, a building is sometimes more intriguing during construction than when it is finished. One would sometimes even prefer leaving the scaffolding in place, or demolishing a building only halfway. Some architects seek this effect consciously. This is because an abstract building is like a sculpture, a work of art. Consequently, by abstracting his work the architect is confirmed his wish to be considered an artist.

Dutch version: 

In fases van transitie van een gebouw; zoals renovatie of (gedeeltelijke) sloop, laat zich het soms van een nieuwe, onverwachte kant zien. Door gedeeltes of lagen van de gevel te verwijderen krijgen gebouwen vaak een veel interessanter uiterlijk, een veel sterkere zeggingskracht. Als een gebouw voor de helft wordt afgebroken, krijg je vaak een soort omkering, alsof het binnenstebuiten wordt getrokken.  De onderliggende structuur wordt  zichtbaar, binnenwanden worden gevel.

Het te vergelijken met een écorché (Frans voor  “gevild”), een begrip uit de schilderkunst voor een figuur waarvan de huid gedeeltelijk  is weggelaten zodat de spieren zichtbaar worden. Deze manier van tekenen ontstond tijdens de renaissance, toen Leon Battista Alberti deze techniek toepaste; eerst de botten- en spierenstructuur tekenen en daarna pas de huid.

Maar ook tijdelijke constructies en toevoegingen aan gebouwen, zoals stofnetten die worden toegepast voor gevelrenovatie, maken gebouwen boeiender dan ze normaal zijn. Een (schaars) geklede vrouw is immers vaak sexier dan een geheel naakte. De netten geven het gebouw ook een tijdelijke abstractie. Kunstenaar en archtect Christo Javachev  benutte de kracht van dit effect optimaal, door gebouwen en bruggen in te pakken in doek.  “Openbaring door verhulling”, omschreef een criticus het werk van Christo; door het te bedekken wordt men zich beter bewust van het onderliggende object.

De aantrekkingskracht van de abstractie zit in de ruimte die wordt opengelaten voor de verbeelding. Net zoals een schets vaak meer aanspreekt dan een computerrendering, is een gebouw soms interessanter tijdens de bouw dan als het af is. Het zou er soms zelfs voor pleiten de steigers te laten staan of een gebouw maar voor de helft af te breken. Sommige architecten streven dit beeld dan ook bewust na. Een abstract gebouw is als een sculptuur, een kunstwerk en door de abstractie wordt de architect even bevestigd in zijn wens een  een kunstenaar te zijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s