The New Forbidden City

CCTV fence

CCTV Tower that burned in 2009. Photo: RM

The Forbidden City was built in the 15th century, after the capital of the Chinese empire was moved from Nanjing (literally translated: “southern capital”) to Beijing (the “Northern Capital”). It was the place from which the Chinese emperors of the Ming and the Qing Dynasties ruled over China. Hidden behind 10 high meter walls, hermetically closed for the people of China, who could only imagine what took place inside these walls. Only in 1925, after the fall of the monarchy and the departure of the last emperor, the Forbidden City was first opened to the public.

In 2002 a competition was held for the new headquarters of Chinese state television (CCTV) in Beijing. The Dutch firm OMA won the competition, with a design that transformed the traditional typology of the skyscraper into a continuous “ring”, of which the highest past consists of a 75-meter cantilever.

The building is a landmark that is visible from afar, but has not yet been able to conquer its place in Beijing, nor in the hearts of its inhabitants. These mutter about the high construction costs and compare the icon with a pooping man, crouched over a characteristic potless Chinese toilet.

CCTV isn’t part of the urban fabric; the square at the foot of the complex, where restaurants, exhibition halls and other public functions were planned, unfortunately remains closed; surrounded by makeshift fences. In 2009, shortly after the completion of construction, a part of the complex burned down and the fences that were set up for its reconstruction remain to date.

The buildings are rarely open to the public. The entrances to the site are strictly monitored. Because of its inaccessibility though, the complex gets something mysterious about and gains some extra appeal to the imagination, not unlike the Forbidden City used to.

New Forbidden City

Left: the Forbidden City. Right: CCTV behind fences. Photos: RM

Dutch version:

De Verboden Stad werd gebouwd in de 15e eeuw, nadat de hoofdstad van het Chinese keizerrijk was verplaatst van Nanjing (letterlijk vertaald: “zuidelijke hoofdstad”) naar Beijing (de “noordelijke hoofdstad”). Het werd de plaats van waaruit de Chinese keizers van de Ming- en de Qing-dynastie hun rijk bestuurden. Verborgen achter 10 meter hoge muren, hermetisch afgesloten voor het volk dat zich slechts kon verbeelden wat zich binnen de muren afspeelde. Pas in 1925, na de val de monarchie en het vertrek van de laatste keizer, werd de Verboden Stad voor het eerst voor het publiek opengesteld.

In 2002 werd een prijsvraag uitgeschreven voor de nieuwbouw van het hoofdkantoor van de Chinese Staatstelevisie (CCTV) in Beijing. Het Nederlandse bureau OMA won, met een ontwerp dat de traditionele typologie van de wolkenkrabber transformeerde in een doorlopende “ring”, waarvan het hoogste deel ruim 75 meter vrij overhangt.

 Het gebouw is een landmark dat van veraf zichtbaar is, maar heeft zijn plaats in de stad nog niet kunnen veroveren, noch in de harten van de lokale bevolking . Deze moppert vooral over de hoge bouwkosten, betaald met belastinggeld  en vergelijkt het icoon met een poepende man, gehurkt boven een karakteristieke potloze Chinese wc.  Stank voor dank.

 CCTV is ook geen onderdeel van het stedelijk weefsel; het plein aan de voet van het complex, waar restaurants, expositieruimtes en andere publieke functies waren gepland, is jammer genoeg afgesloten; omgeven door provisorische hekken en schuttingen. In 2009, vlak na de voltooiing van de bouw, brandde een deel van het complex af en werden voor de herbouw ervan omheiningen geplaatst die tot op heden zijn blijven staan.

 De gebouwen zijn slechts sporadisch voor het publiek toegankelijk. De toegangen tot het terrein worden streng bewaakt. Door zijn ontoegankelijkheid krijgt het complex wel iets mysterieus en gaat het extra tot de verbeelding spreken, net als destijds de Verboden Stad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s