City versus Nature

Panorama of Innsbruck. Photo: RM

Panorama of Innsbruck. Photo: RM

Mankind can roughly be divided into two: city people and nature lovers. Granted that there exists a potential overlap between the two groups, most people still have a clear preference for either the city or the countryside. Nevertheless, it is rare for an urban area to be situated directly next to real nature. Most cities are surrounded by an unclear sub-urban, sub-rural area. My home country, the Netherlands, consists almost entirely of such a nondescript twilight zone between city and countryside. Maybe it’s because of the rarity of the phenomenon, that the contrast between the city and nature in close proximity, becomes so attractive.

Daily vacation

Rio de Janeiro is one example: a narrow strip of urban fabric, sometimes no more than a few hundred meters wide, squeezed between the beach and tropical rainforest. Many “cariocas” can be found on the beach daily, both before and after work. Every day is like a little vacation. However, not everyone likes beach holidays. Again, one can divide humanity into two along this line: in beach lovers and people who love the mountains.

Nordkettenbahn, Innsbruck. Stations by Zaha Hadid. Photos: RM

Nordkettenbahn, Innsbruck. Stations by Zaha Hadid. Photos: RM

Mountain town

Innsbruck (Austria) is located in an elongated valley, through which flows the river Inn. On either side of this valley the mountains tower up for more than 2 kilometres. In Innsbruck, from the center you can stand on the ski slope within twenty minutes. The Nordkettenbahn takes you directly from downtown to 2300 meters altitude. The lower part of this connection consists of a 1.8-kilometer railroad with four stations and a bridge over the Inn, all designed by Zaha Hadid. It starts as a metro at the underground station Congress. Then the train comes above the ground, crosses the river and continues further upwards (the wagons tilt) under a very sharp angle. From the upper station, the journey to the top of the ridge continues by cable car.

On gray days you find yourself above the clouds by now; the sun almost always shines up here. Like the inhabitants of Rio, Innsbruckers can have their daily vacation.

Zaha Hadid bridge station Innsbruck

Bridge and train station by Zaha Hadid, Innsbruck. Photos:RM

 For Dutch version:

Stad versus natuur

Men kan de mensheid grofweg in tweeën opdelen: stadsmensen en natuurliefhebbers. Toegegeven dat er mogelijke overlap tussen beide groepen zit, hebben de meeste mensen toch een duidelijke voorkeur voor de stad, dan wel de natuur. Het komt echter weinig voor dat een stedelijk gebied direct bij echte natuur is gelegen.  De meeste steden worden omgeven door een onduidelijk sub-urbaan, sub-landelijk tussengebied. Nederland bestaat zelfs vrijwel volledig  uit een dergelijke non-descripte tussenvorm van stad en platteland. Misschien is het wel vanwege deze zeldzaamheid, dat het contrast tussen de stad en de natuur in elkaars onmiddellijke nabijheid zo aantrekkelijk is.

Dagelijkse vakantie

Rio de Janeiro is hier een voorbeeld van: een smalle strook stad, soms niet meer dan een paar honderd meter breed, ingeklemd tussen het strand en tropisch regenwoud. Veel “cariocas” zijn dan ook dagelijks, zowel voor als na het werk, op het strand te vinden. Elke dag is zo een beetje vakantie. Niet iedereen houdt echter van strandvakanties.  Ook zo kan men de mensheid in tweeën delen: in strandliefhebbers en mensen die van de bergen houden.

Stad in de bergen

Innsbruck (Oostenrijk) is gelegen in een lang gerekt dal, waardoor de rivier de Inn stroomt. Aan weerszijden van dit dal torenen de bergen meer dan 2 kilometer naar boven. In Innsbruck kan je vanuit het centrum binnen twintig minuten op de skipiste staan. De Nordkettenbahn brengt je direct vanuit de stad naar 2300 meter hoogte. Het onderste deel van deze verbinding bestaat uit een 1,8 kilometer lange treinbaan met vier stations en een brug over de Inn, alle ontworpen door Zaha Hadid. Het begint op het ondergrondse station Congress in het centrum van de stad als een soort metro. Daarna komt het treintje boven de grond, steekt de rivier over en gaat (de wagons kantelen) onder een zeer scherpe hoek verder naar boven. Vanaf het bovenste station gaat de reis naar de top van de bergkam verder per kabelbaan.

Op grijze dagen bevind je je dan inmiddels boven de wolken; hier schijnt bijna altijd de zon. Net als de inwoners van Rio kunnen de Innsbruckers als ze dat willen zo elke dag even met vakantie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s