Hidden Treasures

Munding

Architectural innovations in Tyrol’s oldest Konditorei.

Austria, and Tyrol in particular, are known as the birthplace of a wide variety of worldly pleasures, of which the pastry is not insignificant. In the historical center of the Austrian city of Innsbruck, the family Munding runs the oldest confectionery of Tyrol, Konditorei-Café Munding, since 1803. The original interior of the property consists, as you would expect, of marble and velvet whose colors combine with the sweet smells that fill it. The look is somewhat pretentious and well groomed. At first glance, not a place where you’d expect to find major architectural innovations.

The toilets are located on the first floor. At the bottom of the stairs the first surprise: a small porcelain soap dish included in the wall. At the top of the stairs, a second soap dish. Above the urinals in the men’s room: another soap dish. These people care for hygiene! Strange though, you would say, if you have the habit to wash your hands only after urinating. Even stranger: none of the boxes contain soap.

Soap dishes

Soap dishes in the walls. Photos: RM

Using the urinal one’s gaze tends to wander sometimes, especially upwards. When that happened, mine fell on something much more noteworthy: the lighting fixture on the ceiling disappeared through the walls to the hallway and the adjacent powder room. An innovation that absolutely deserves repetition, if only to save energy: only one fixture lights three spaces by putting a simple notch in the walls!

 Lighting fixture

Oostenrijk, en in het bijzonder Tirol, staan bekend als de bakermat van een brede variëteit van wereldse geneugten, waarvan de banketbakkerij er geen onbelangrijke is. In het historische centrum van de Oostenrijkse stad Innsbruck runt de familie Munding de oudste banketbakkerij van Tirol, Konditorei-Café Munding, sinds 1803. Het originele interieur van het etablissement bestaat, zoals te verwachten valt, uit veel marmer en fluweel waarvan de kleuren combineren met de zoete geuren ervan. De uitstraling is protserig en verzorgd. Op het eerste gezicht geen plek waar je architectonische innovaties zou verwachten.

 De toiletten bevinden zich op de eerste verdieping. Onderaan de trap de eerste verrassing: daar is een porceleinen zeepbakje in de muur opgenomen. Bovenaan de trap, nog een zeepbakje. Boven de urinoirs in het herentoilet: wederom een zeepbakje. Vreemd, zou je zeggen, als je zoals ik de gewoonte hebt om pas ná het urineren de handen te wassen. Nog vreemder: geen van de bakjes bevatten zeep.

 Gebruik makend van het urinoir wil de blik wel eens afdwalen, vooral naar boven. Toen dat gebeurde, viel mijn blik op iets nog veel opmerkelijkers: het verlichtingsarmatuur aan het plafond verdween door de muren naar de gang en het naastgelegen damestoilet. Een innovatie die absoluut navolging verdient, al is het maar uit oogpunt van energiebesparing:slechts één armatuur verlicht drie ruimtes door een eenvoudige uitsparing in de binnenwanden!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s