Mind your Step!

signs

Do-it-yourself warnings and prohibition signs. Photos: RM

As if the jungle of warning signs and prohibitions in the public realm were not enough, some people feel called to make a personal contribution. “Mind your step”, which means as much as “Look where you’re going!” is a sign that is almost universally applicable. “Always a good advice, never superfluous”, the writer must have thought. But what real purpose does it serve? A disclaimer in case someone trips over the threshold or an alternative the “bird sticker”, often used on large surfaces of glass to ensure that this is noticed and no-one walks or flies right through it.  My best guess that it’s a commandment to mindfulness in general. In other words: “Focus your attention on the step you are taking right now”, instead of for example, thinking about the shopping list for dinner.

Another, even more annoying category of signs is the kind that is put up to tutor one’s less educated neighbor. Dog owners and smokers are, of course, an easy target for this. However annoying, prohibition signs appear to have some result. Vintage “No Spitting” signs in trains, for example, have disappeared. People seem to have learned their lesson and do their spitting in the privacy of their own home. Therefore there is hope: it probably won’t be long before people will actually start minding their step.

 Alsof de hoeveelheid verboden, geboden en waarschuwingen in de openbare ruimte al niet genoeg is, voelen sommige mensen zich geroepen hieraan nog een persoonlijke bijdrage te leveren. “Mind your step”, wat zoveel betekent als “Kijk uit waar je loopt” is een bijna universeel toepasbare, nimmer overbodige raad, moet de schrijver van dit briefje hebben gedacht. Maar welk doel dient het echt? Een disclaimer voor het geval iemand over de drempel struikelt of een alternatief voor de “vogelsticker”, waarmee vroeger grote glasvakken werden beplakt om te voorkomen dat iemand er doorheen zou lopen of vliegen.  Ik vermoed dat het gaat om een gebod tot mindfulness in het algemeen. Met andere woorden, kijk uit waar je NU loopt, in plaats van bijvoorbeeld aan je boodschappen voor vanavond te denken.

Een andere, nog irritantere categorie van bordjes is die wordt aangebracht om zijn minder gemanierde  naaste op te voeden. Hondeneigenaren en rokers zijn hier een voor de hand liggend doelwit voor. Hoe vervelend ook, ze lijken wel enig effect te sorteren. De ouderwetse bordjes  met  “Verboden te spuwen” bijvoorbeeld, zijn uit het straatbeeld verdwenen. Niemand spuwt meer in het openbaar, men heeft zijn lesje blijkbaar geleerd. Spuwen doet men voornamelijk nog thuis, in de privacy van de eigen woning. Er is dus hoop: waarschijnlijk zal het niet lang duren voordat iedereen uitkijkt waar hij loopt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s