City Wall

architecture blog, Deventrade, city wall

Deventrade, Deventer. Photo: RM

The frayed edges of our agglomerations are often formed by industrial areas or business parks. Functions which, because of the noise pollution they cause or their mere size,are difficult to fit into the urban fabric. Therefore they have been raked together neatly in these places. When we are unfortunately enough to drive (they are by definition very pedestrian unfriendly)through these areas they cause us a slightly uncomfortable feeling. The buildings generally consist of a large shed, built of corrugated iron, sometimes with a relatively, disproportionately small office building in front of it.

Now what is it that causes our discomfort?

architecture blog, industrial zone

Industrial zone: Large sheds with an attempt to architecture in front.

The sheds are very large and closed and the offices too small to conceal them. The architecture of the whole usually fails in its clumsy attempt “make the best out of it” . Different colors of cladding in a pseudo-dynamic pattern, some  mirrored glass for the offices and sometimes even some masonry or stone; it doesn’t work.

Deventer is a city whose edges, partly due to its location on the river, are not a bit frayed, but very sharply defined. However, access to Deventer from the highway is similar that of most medium-sized cities, along an industrial area. This area was initially hidden from view by a green belt, but this has been sacrificed for the construction one more typical commercial building, a large shed with an office in front.

Here one has chosen a bold solution: a visible location on the edge of the urban area is just not chosen a fragmented, revealing architecture but is a hundred meters long wall of corrugated iron placed at the top of a dike along a small river. The building volume of the shed is huge, the corrugated steel goes on as far as the eye can see and precisely follows the bend of the dike. In front is a raised office, that does no attempt to hide the shed from view. Because of the inconvenience that is fully brought out, the result is a new city wall, and is downright fascinating.

De rafelige randen van onze agglomeraties worden vaak gevormd door industrie- of bedrijventerreinen. Functies die door de overlast die ze veroorzaken of door hun omvang moeilijk in het stedelijk weefsel in te passen zijn, vinden hier netjes bij elkaar geharkt, hun plaats. Deze gebieden geven ons, wanneer we er onverhoopt doorheen rijden (ze zijn per definitie zeer voetgangers onvriendelijk) een wat onbehagelijk gevoel. De gebouwen bestaan veelal uit een grote loods, opgetrokken uit golfplaat, met soms een, ten opzichte van de loods, disproportioneel klein kantoorgedeelte ervoor.

Wat veroorzaakt nou precies dat onbehagen?  De loodsen zijn vaak groot en gesloten, de kantoorgebouwtjes te klein om deze aan het zicht te onttrekken. De architectuur van het geheel faalt meestal in zijn knullige poging “er nog wat van te maken”. Verschillende kleuren golfplaat in een pseudo-dynamisch patroon, wat spiegelglas voor het kantoorgedeelte en soms wordt er echt uitgepakt met metselwerk of zelfs natuursteen; het werkt allemaal niet.

Deventer is een stad waarvan de randen, mede door zijn ligging aan de rivier, juist niet rafelig zijn, maar heel scherp gedefinieerd. De toegang tot Deventer vanaf de snelweg is echter zoals die van de meeste middelgrote steden, langs een bedrijventerrein. Het werd aanvankelijk aan het zicht onttrokken door een groenstrook, maar dit is opgeofferd voor de nieuwbouw van nog een typisch bedrijfsgebouw: een grote loods met daarvoor een kantoorgebouw.

Hier is voor een andere oplossing gekozen: op een zichtlocatie aan de rand van de agglomeratie wordt juist niet gekozen voor een gefragmenteerd, verhullende architectuur maar is een honderden meters lange wand van golfplaat geplaatst, bovenaan een dijk langs een kanaal. Het bouwvolume van de loods is enorm, de golfplaten gaan door zover het oog reikt en volgt precies de knik in het kanaal. Ervoor staat een opgetild kantoor, dat geen enkele poging doet de loods aan het zicht te onttrekken.  Door het ongemak vol uit te lichten, is het resultaat een nieuwe stadsmuur; fascinerend.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s