Myriad

 

Architecture blog: Student housing

Student housing, Delft. Photo: RM

Students in general have little money, spend much of their time in public spaces and are less demanding in terms of comfort. They must, however, be housed, preferably as cheap as possible and in places where they cause the least possible inconvenience to the indigenous population. There is a high housing need among students in university towns. All these factors add up to student housing being a rewarding subject for architectural experimentation. This example of student housing in the university district of the city of Delft, is in a noisy location, due to the proximity of various infrastructure. According to Dutch regulations the noise on a façade  is calculated perpendicular to it. By folding the façade in the form of a sawtooth every room also obtains a quiet side, where a openable window is provided to allow the room to be ventilated. In this case one must have thought: openable windows and students, is that a wise combination? The answer is no, so chicken wire was put up over the windows in order to prevent TV sets and the like being thrown out of them.

Studenten hebben weinig geld, brengen een groot deel van hun tijd door in collectieve ruimten en stellen minder hoge eisen aan comfort. Ze moeten echter wel gehuisvest worden, het liefst zo goedkoop mogelijk en op plekken waar ze zo min mogelijk overlast geven voor de autochtone bevolking.  Er bestaat een hoge woningnood onder studenten in de universiteitssteden. Al met al is studentenhuisvesting is een dankbaar onderwerp voor architectonische experimenten. Deze studentenhuisvesting in de universiteits wijk in Delft, ligt door de nabijheid van infrastructuur op een geluidsbelaste locatie. Aangezien volgens de Nederlandse regelgeving de geluidbelasting loodrecht op de gevel wordt berekend, bood het knikken van de gevel hier uitkomst: Alle kamers hebben zo ook een “rustige” kant waarin het te openen raam is opgenomen, waarmee de kamer kan worden geventileerd. Iin het geval van studenten moet men hebben gedacht: te openen ramen is een studentenflat, is dat wel verstandig? Nee, dus spande men kippengaas voor de ramen dat moet voorkomen dat tv-toestellen en dergelijke uit het raam worden gegooid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s