Opium for the People

architecture blog, communism vs. religion

Opium for the People. Photo: RM

The local branch of the Communist party in Venice is located on a streetcorner. In Italy, other than in most European countries,  communism, as well as fascism,  has never been completely marginalized. A glance through the window shows that the function of an office is combined with that of a bar, papered with posters of Che Guevara and the like. Outside, the facade of the appropriate red stucco building, an image of Christ applied with a small altar has been put up. Opium of the people! A subtle harassment of the commies by their Catholic landlord?

Het lokale kantoor van de communistische partij in Venetië is gesitueerd op de hoek van een straat. Anders dan in de meeste landen van Europa zijn de communisten in Italië, evenals de fascisten, nooit volledig gemarginaliseerd, vandaar. Een blik door het raam leert dat de kantoorfunctie wordt gecombineerd met die van een kroeg, behangen met posters van Che Guevara en aanverwanten. Buiten, aan de gevel van het toepasselijk rood gepleisterde pand, is een beeltenis van Christus aangebracht met een klein altaar. Opium voor het volk!  Een pesterijtje van de katholieke huisbaas?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s