Love Bridges

architecture blog, love bridge

Love Bridge, Rijnhaven Rotterdam. Photo: RM

All over the world people are putting up padlocks on bridges. Where did this start and why? The first bridge I saw that was filled with locks, was the Most Karola in Prague, back in the early 90s.  At the time I thought this is the only, or at least was the first bridge where people hang up locks, bearing their initials, and then throw away the key for confirmation of their love. Later, I saw the same phenomenon in Rome and at the Hohenzollernbruecke in Cologne.

By now, any self-respecting town has its own Love Bridge and of course local authorities deem it necessary to do something about this because, for example, “the locks complicate maintenance to the bridge”. It cannot be that public space becomes public to the extent that people start to feel a sense of ownership and personify parts of it. So generally the locks are removed, often under protest of the population. In Paris the authorities themselves realized this and “cleaned” the Pont des Arts, which was packed with locks, stealthily one night. The public was outraged and the municipality initially denied being responsible for this but blamed an artist who wanted to make a sculpture of the locks.

But which bridge now was the first Love Bridge? Opinions on this differ, but the phenomenon seems to have its origin in a town called Vrnjačka Banja in Serbia. During World War I a local woman lost her boyfriend because he was a soldier fighting in Greece and fell in love with another woman there. The Serbian woman of course was inconsolable, so much so that she died of grief shortly afterwards. The story goes that after this the girls and women of Vrnjačka Banja put up locks on the bridge where the couple used to meet, to prevent them from suffering the same fate. In a way the padlock is a bit of an ironic symbol, because isn’t it often the feeling of being  “locked” into a relationship that drives some men to commit adultery?

architecture blog, the first love bridge

Pont des Arts, Paris (thetimes.co.uk), The original: Vrnjačka Banja (mysendoff.co)

De eerste keer dat ik een brug zag, die was volgehangen met hangsloten, was op de Most Karola in Praag, in het begin van de jaren 90. Ik dacht destijds dat dit de enige, of in elk geval het eerste voorbeeld was van een brug waar mensen sloten ophangen, voorzien van hun initialen, en daarna de sleutel weggooien ter bevestiging van hun liefde. Later kwam ik het ook tegen in Rome en op de Hohenzollernbruecke in Keulen.

Inmiddels heeft elke zichzelf respecterende stad dus een Love Bridge en het kan niet anders dat dit de lokale autoriteiten het dan nodig achten hier iets aan te doen, bijvoorbeeld omdat de sloten “het onderhoud aan de brug bemoeilijken”. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat de openbare ruimte zodanig openbaar wordt dat mensen zich deze gaan toe-eigenen en gaan verpersoonlijken. Men poogt de sloten dan te verwijderen, vaak onder protest van de bevolking. In Parijs besefte men zich dit en heeft men de Pont des Arts, die was volgehangen met sloten, in één nacht “schoongemaakt”. De gemeente ontkende aanvankelijk hiervoor verantwoordelijk te zijn maar gaf de schuld aan een kunstenaar die er een sculptuur van wilde maken.

Maar welke brug was nou de eerste? De meningen daarover verschillen, maar het verschijnsel schijnt zijn oorsprong te hebben in het stadje Vrnjačka Banja in Servië. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verloor een vrouw uit deze plaats haar vriend, omdat hij als soldaat ging vechten in Griekenland en daar verliefd werd op een andere vrouw. De Sevische was natuurlijk ontroostbaar, zozeer zelfs dat ze kort daarna stierf van verdriet. Het verhaal gaat dat daarna de meisjes en vrouwen uit Vrnjačka Banja sloten bevestigden aan de brug waar het paar elkaar ontmoette, om te voorkomen dat hen hetzelfde zou overkomen. Op zich een nogal ironisch symbool, want is het niet juist het zich “opgesloten voelen” in een relatie dat sommige mannen tot overspel drijft?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s