Bubbles

architecture blog, perception

Uithof, Utrecht. Photo: RM

Architecture sometimes changes our perception of the world around us, not poetically or metaphorically speaking,  but in a very mundane, demonstrable way. Our perception is sometimes literally changed.

An overpass, actually a footbridge in the university district of Utrecht. The viaduct is supported in the middle by concrete slabs, which has circular holes in it. Standing underneath the overpass you can look through the round holes to the other side of the street, where other people are waiting for the bus, or just hanging out. The holes make these people appear closer than they really are. It is the effect of looking through an empty roll of toilet paper when we were kids, thinking they were actually binoculars. And they were: by focusing on a small portion of the field of view, you see the smaller image more clearly. Each of these circles forms a window within which, stripped of the din of its immediate surroundings, a framed scene is playing, like a small film.

Architectuur verandert soms de waarneming van de wereld om ons heen. Niet in figuurlijke  of overdrachtelijke zin, maar op een heel alledaagse, aantoonbare manier wordt onze waarneming soms letterlijk veranderd.

Een viaduct, eigenlijk een loopbrug in de universiteitswijk van Utrecht. Het viaduct wordt in het midden ondersteund door betonnen schijven, waarin cirkelvormige openingen zijn opgenomen. Als je hier staat te wachten kan je door deze ronde gaten naar de overkant van de weg kijken, waar mensen op de bus staan te wachten, of gewoon wat rondhangen. De mensen aan de overkant lijken dichterbij dan ze in werkelijkheid zijn. Het is het effect van het kijken door een leeg rolletje wc-papier waarvan het kind denkt dat het een verrekijker is. En dat is het ook: door de focus op een klein deel van het blikveld wordt hetgeen je ziet duidelijker. Elk van deze cirkels vormt onder het viaduct vormt zo een venster waarbinnen zich, ontdaan van de ruis van zijn directe omgeving, een ingekaderd tafereel afspeelt, als een kleine speelfilm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s