Fresh Air

architecture blog, office facade

Office Building, São Paulo. Photo: Rogier Mentink

Like most (sub-) tropical cities, São Paulo in summer has two climates: the outside is hot and polluted, inside the air is  conditioned and so often downright cold. The separation between these two worlds is formed by the glass curtain walls which close the office towers hermetically from the outside world. The older buildings still have actual windows, so that one can enjoy “fresh air” in the workplace.

The first application of something similar to air conditioning wasreportedly in Ancient Egypt, where wet reeds were hung in the window openings of houses. As the water evaporated the incoming air was slightly cooled. An additional benefit was that this process also humidified the air, a welcome effect  in the dry desert climate.

The first form of individual air-conditioning as we know now, the moisture leaking boxes attached to building facades, was invented in the 30’s of the last century by Schultz and Sherman. The first units were then available for prices starting at $ 10,000 and so only affordable for people who were least likely to have to work up a sweat not for the toiling working class.

Het centrum van São Paulo bestaat uit twee klimaten: buiten is het warm en vervuild, binnen is het air conditioned en dus ronduit koud. De scheiding tussen deze twee werelden wordt gevormd door de glazen vliesgevels die de kantoortorens hermetisch van de buitenwereld afsluiten. De oudere kantoorgebouwen bevatten echte nog wel te openen delen, zodat men op de werkplek toch nog kan genieten van “frisse lucht”.

 De eerste toepassing van iets dat op air conditioning lijkt was naar verluidt in het Oude Egypte, waar natte rietstengels in de raamopeningen van huizen werden gehangen. Doordat het water verdampte werd de binnekomende lucht iets gekoeld. Bijkomend voordeel was dat dit ook de lucht bevochtigde, wat goed uitkwam in het droge woestijnklimaat.

De eerste vorm van individuele airconditioning zoals wij die nu kennen, de vocht lekkende dozen die aan gevels van gebouwen zijn bevestigd, werd in de jaren ’30 van de vorige eeuw uitgevonden door Schultz en Sherman. De eerste eenheden waren destijds verkrijgbaar voor prijzen vanaf 10.000 dollar en dus alleen te veroorloven voor mensen die zich waarschijnlijk het minst in het zweet hoeven te werken en niet voor de zwoegende arbeidersklasse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s