Man vs. Nature; the Road to Victory

architecture blog, greenhouses Westland

Greenhouses in Westland. Photo: Rogier Mentink

Since the beginning of mankind, whether consciously or not, our goal has been to control nature in order to, ultimately, defeat it. Nowhere in the world is the domination of man over nature is more visible than in the Netherlands, whose territory is largely reclaimed from the sea, and especially in the Westland, a major greenhouse area in South Holland. The first greenhouses in the Westland were built around 1850 for the cultivation of grapes. Nowadays the are some 10,000 hectares of greenhouses in the Westland, which for this reason is called the Glass City. Enough area to house the entire population of Amsterdam, Rotterdam and The Hague. Westland’s land area is in many places completely covered under a glass roof.

The invention of artificial light in 1890 marks a very important step in mankind’s quest of domination of nature, as it made possible to extend the day into the night or even eliminate the night altogether. The use of so-called assimilation lighting in greenhouses is complementary to the sunlight, so that the plants can assimilate longer and therefore grow faster. This type of lighting is now considered one of the greatest sources of a new kind of pollution: light pollution. The day and night rhythm of nature is disturbed near greenhouses; birds are singing in the middle of the night. A nice aspect of this though is that the Glass City during the night is clearly visible from outer space, as one of the few human constructions.
Ecology may be manipulable, not so much economy. The sea of greenhouses in Westland produces a lot of vegetables, mainly for export, including many cucumbers for the Russian market. Because of bilateral trade restrictions the market for these cucumbers deteriorated, which now end up at a discount in Dutch supermarkets.

Sinds haar ontstaan heeft de mensheid zich, al dan niet bewust, tot doel gesteld de natuur te beheersen en deze uiteindelijk te verslaan. Nergens is de dominantie van mens over natuur zo goed zichtbaar als in Nederland, waarvan het territorium grotendeels op de zee is veroverd, en dan met name in het Westland. De eerste kassen werden hier rond 1850 gebouwd voor het kweken van druiven. Nu bevindt zich zo’n 10.000 ha kassen in de Glazen Stad, genoeg om de gezamenlijke bevolking van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag te huisvesten. Het grondoppervlak van het Westland is op veel plaatsen bijna geheel overdekt.

Met de uitvinding van het kunstlicht in 1890 heeft de mensheid een belangrijke stap gezet in de overheersing van de natuur. Hiermee werd het namelijk mogelijk de dag kunstmatig te verlengen, of zelfs geheel op te heffen. In broeikassen is de toepassing van zogenaamde assimilatieverlichting aanvullend op het zonlicht, waardoor de planten langer kunnen assimileren en dus sneller groeien. Deze vorm van verlichting wordt nu beschouwd als een van de grootste bronnen van een nieuw soort vervuiling: lichtvervuiling. Het het dag- en nachtritme van de natuur in de buurt van glastuinbouw raakt verstoord; de vogels fluiten midden in de nacht. Een aardig aspect hiervan is wel dat de Glazen Stad hierdoor ’s nachts, als een van de weinige menselijke bouwwerken, goed zichtbaar is vanuit de ruimte.

De ecologie laat zich dus aardig kneden, zo niet de economie. De zee van broeikassen in het Westland produceert namelijk veel voor de export, waaronder veel komkommers voor de Russische markt. Door handelsbeperkingen over en weer is de afzetmarkt voor deze komkommers verslechterd, waardoor deze nu tegen afbraakprijzen in de Nederlandse supermarkten terechtkomen.

One thought on “Man vs. Nature; the Road to Victory

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s