Faces in Places

architecture blog, doorknob

Venetian Doorknob. Photo: Rogier Mentink

The Venetian doorknob is usually made in bronze and often isn’t a doorknob in the literal sense, to unlock the door with, but a handle to open the door or pull it close. Often they are provided with a ring, which serves doorknocker. The story goes that these door knockers stem from ancient Greece, where slaves used to be chained to the door in order to serve as porters. After removal of the slave the ring remained to knock on the door.

In Venice these door knobs are often designed in the form of a face or a head. In addition to the lion, which is obviously popular in Venice, these faces often carry expressions that are somewhat terrifying. Probably meant to deter unwanted strangers or even evil spirits they remind us of the “drôleries” on Gothic cathedrals or the Brazilian Carrancas, that were placed at the door for that reason. Inspired by this, Walt Disney put a talking doorknob on the entrance to Wonderland in his film Alice in Wonderland.

De Venetiaanse deurknop is meestal in brons uitgevoerd en ook niet een deurknop in letterlijke zin, waarmee je het slot openmaakt, maar meer een handvat om de deur te openen of dicht te trekken. Vaak zijn ze voorzien van een ring, waarmee op de deur geklopt kan worden. Het verhaal gaat dat deze deurkloppers stammen uit het oude Griekenland, waar slaven aan de deur werden vastgeketend en zo dienst konden doen als portier. Na verwijdering van de slaaf bleef de ring over om aan te kloppen.

In Venetië zijn deze deurknoppen vaak vormgegeven in de vorm van een gezicht of een hoofd. Naast de leeuwenkop, die in Venetië natuurlijk populair is, worden vaak ook angstaanjagende gezichten gebruikt, bedoeld om ongewenste vreemdelingen of zelfs boze geesten af te schrikken. Ze doen wel wat denken aan de “drôleries” op Gothische kathedralen of de Braziliaanse Carrancas die om die reden aan de gevel of bij de voordeur werden geplaatst. Waarschijnlijk hierdoor geïnspireerd plaatste Walt Disney een sprekende deurknop op de toegang naar Wonderland in zijn film Alice in Wonderland.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s