No Loitering

architecture blog, public space

L: Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht; R: Lange Haven, Schiedam. Photos: RM

It lies in the nature of the Dutchman to organize things and public space is no exception to this rule. When the need to create order is limited to attempts to prevent undesirable behavior and furthermore anything unplanned is considered undesirable by definition, this leads to excesses in the design of public space. Two examples:

The entrance of the Faculty of Veterinary Medicine in Utrecht faces south. The ground floor is slightly raised above ground level, so the windows don’t face the street directly. There’s a lot to say for or against that, the fact remains that this is an ideal place for students to park their bikes or to sit in the sun between classes. “That would look messy”, someone must have thought. So, since messiness apparently was considered an undesirable phenomenon, an irregular pavement was made​​. So irregular that it is very uncomfortable to walk on, with or without a bike, let alone to sit down on. Up close, it looks quite nice, like a miniature city. Somewhere it reminds me of the Holocaust monument by Eisenman in Berlin. Like a cenotaph for public space.

On either side of the entrance of a neo-baroque church in Schiedam, there are fences. One should not come here. The curved facade of the church forms a cove which would be ideal for clandestine urinating or other illegal activities. Much like the Dutch Railways, which schedules less, or even no trains at all in bad weather, to prevent them from running late, one must have thought: Rather no activities at all than undesirable activities. However, it does not end here: in front of the fence a concrete post has been put up in order to prevent someone from parking his car here or worse: hitting the fence with it. The only that lacks is a protection of the concrete post.

Het ligt in de natuur van de Nederlander om zaken te ordenen. De openbare ruimte is hier geen uitzondering op. Als deze ordeningszucht zich beperkt tot de pogingen ongewenst gedrag tegen te gaan en bovendien alles wat niet is gepland per definitie ongewenst wordt beschouwd, leidt dit tot uitwassen in de inrichting van de openbare ruimte. Twee voorbeelden:

De entree van de faculteit van Diergeneeskunde in de Uithof in Utrecht is gericht op het zuiden. De begane grondverdieping is iets opgetild boven het maaiveld, zodat de ramen niet direct aan de straat liggen. Daar valt een hoop voor of tegen te zeggen, feit is dat dit dus een ideale plek is voor studenten om hun fiets te parkeren. Of om bij mooi weer, tussen twee colleges in, in de zon te zitten. “Dat staat slordig”, moet iemand hebben gedacht.  En aangezien slordigheid blijkbaar ongewenst is, werd er een onregelmatig plaveisel aangebracht langs de gevel. Zo onregelmatig dat het zeer oncomfortabel is om zich hierop te begeven, met of zonder fiets, laat staan er op te gaan zitten. Van dichtbij ziet het er wel aardig uit, als een soort miniatuurstad. Ergens doet het ook denken aan het Holocaust-monument van Eisenman in Berlijn. Een gedenkteken voor de openbare ruimte.

Aan weerszijden van de entree van een neo-barokke kerk in Schiedam zijn hekwerken aangebracht. Daar mag men niet komen. De gewelfde gevel vormt hier namelijk een inham die volgens sommigen ideaal zou zijn om te urineren of voor andere clandestiene activiteiten. Net zoals de NS minder, of zelfs helemaal geen treinen laat rijden als bij slecht weer de kans op vertraging toeneemt is hier gedacht: liever helemaal geen activiteiten dan ongewenste activiteiten. Dus werden de inhammen met hekken dichtgezet. Hier houdt het echter niet op: voor het hekwerk is nog een betonnen paal aangebracht om te voorkomen dat iemand tegen het hek aanrijdt of hier zijn auto parkeert. Wat nog ontbreekt is een aanrijbeveliging voor het betonnen paaltje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s