Little House in the Big Woods

architecture blog, tree house mural

Wall painting, Eindhoven. Photo: Rogier Mentink

In a way, we all yearn for the cozy aesthetic of the illustrations from the children’s books of our childhood. Almost every child draws a house with a pitched roof, a smoking chimney and windows divided with glazing bars. This, at least in Western society, is the archetypal house. There are only few people who reproduce this image in reality. Efficiency and serial production dictate the design and construction process of our housing. Some ignore this stubborn reality and just pick up the paintbrush. And behold: a fairy tale house.

In zekere zin verlangen we allemaal terug naar de knusse esthetiek van de illustraties uit de kinderboeken uit onze jeugd. Bijna elk kind tekent een huis met een hellend dak, een rokende schoorsteen en met glaslatten onderverdeelde ramen. Dit is, in elk geval in de westerse samenleving, het archetypische huis. Er zijn maar weinig mensen die dit beeld in de werkelijkheid reproduceren. Deze werkelijkheid is namelijk vaak weerbarstig. Efficiency, seriematigheid en kostenbeheersing dicteren het ontwerp- en bouwproces. Gelukkig trekt een enkeling zich daar niets van aan en neemt gewoon de verfkwast ter hand. En zie: een sprookjeshuis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s