Under the Overpass

architecture blog, overpass

A20 Overpass, Spaanse Polder, Rotterdam. Photo: Rogier Mentink

A part of the ring road of Rotterdam is raised above ground level on columns. Under the overpass, which is several kilometers long, in the absence of an official destination, a diversity of sometimes clandestine activities take place. Under the part of the viaduct shown here, hundreds of parking spaces were created. By absolute lack in the area of any destination that requires that much parking space, the place is generally deserted, yet covered. Thus it became popular place for people who want to tinker their cars or organize nightly street races.

Een deel van de ringweg van Rotterdam is boven het maaiveld opgetild op kolommen. Onder dit viaduct van enkele kilometers lang vindt, bij gebrek aan een officiële bestemming, een diversiteit aan al dan niet clandestiene activiteiten plaats, Onder het stuk viaduct in de Spaanse Polder zijn honderden parkeerplaatsen gerealiseerd. Omdat er in de wijde omgeving geen bestemmingen zijn waarvoor een dermate grote parkeerbehoefte bestaat, is deze plek meestal uitgestorven. Maar wel overdekt. Hierdoor is het een geliefde plek geworden voor mensen die overdekt aan hun auto willen sleutelen en voor het organiseren van nachtelijke straatraces.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s